Ūkinininkas

Apie ūkį/įmonę

Ūkinė veikla.Veiklos rinkos

Darbuotojų skaičius -